wdh-dam
WDH-DAM Bel ons: 073 553 3341
DPA. dpa@wdh-dam.nl

Interactieve meekijksessie chirurgische vaardigheden,14 november

Datum donderdag 14 november
Locatie Jeroen Bosch ziekenhuis
Doelgroep Huisartsen
Organisatie JBZ en Federatie WDH-DAM
Accreditatie 2 uur
Prijs

Door het jaar heen proberen we in ons district zoveel mogelijk huisartsrelevante scholing te organiseren. Een deel van de scholing betreft chronische pathologie die we organiseren in samenwerking met de zorggroepen. Daarnaast proberen we de scholing aan te laten sluiten bij het basistakenpakket van de huisarts.

Enige tijd geleden hebben we via een enquête bij jullie geïnformeerd aan welke onderwerpen we speciale aandacht zouden moeten besteden. Daarbij kwam m.n. praktisch vaardigheden bovendrijven. De eerstelijnszorg is door zijn laagdrempeligheid bij uitstek de locatie waar mensen met kleine chirurgische aandoeningen geholpen kunnen worden. Om de chirurgische vaardigheden aan te scherpen, zodat iedere huisarts in staat is voorkomende chirurgische interventie toe te passen, willen we in samenwerking met de afdeling chirurgie van het JBZ interactieve meekijksessies op de Poliklinische OK (= POK) organiseren. Tijdens een dagdeel wordt je in de gelegenheid gesteld om in vivo kleine chirurgische ingrepen mee te maken. 

Om een goede interactie mogelijk te maken kan maximaal 1 huisarts per keer meekijken.
We zijn voornemens om gedurende de periode van medio oktober tot eind december 2019 wekelijks één of twee meekijksessies te organiseren.
Tijdens een dagdeel wordt u in de gelegenheid gesteld om in vivo kleine chirurgische ingrepen mee te maken. 

Om een goede interactie mogelijk te maken kan maximaal 1 huisarts per keer meekijken.
We zijn voornemens om gedurende de periode van medio oktober tot eind december 2019 wekelijks één of twee meekijksessies te organiseren.
Mocht u op deze praktische wijze uw kennis over de kleine chirurgie willen uitbreiden, dan s.v.p. zo spoedig mogelijk inschrijven. VOL = VOL.

Periode: najaar 2019

  • woensdag 23 oktober van 08.45 - 11.30 uur
  • donderdag 24 oktober van 12.45 - 16.00 uur
  • woensdag 30 oktober van 08.45 - 11.30 uur
  • woensdag 6 november van 08.45 - 11.30 uur
  • donderdag 7 november van 12.45 - 16.00 uur
  • donderdag 14 november van 08.45 - 11.30 uur
  • woensdag 20 november van 08.45 - 11.30 uur
U dient zich 15 minuten voor aanvang te melden bij de afdeling Poliklinische Chirurgie (o.a. omkleden en algemene informatie).
Eveneens dient u de presentielijst in te vullen (voorletters, naam, plaats, bignummer en handtekening).

Overige data meekijksessies in 2019 volgen nog. U wordt hiervan regelmatig op de hoogte gehouden. Zie ook onze website: www.wdh-dam.nl 

De uitvoering van de trainingen wordt verzorgd door medewerkers van het POK en chirurgen van het Jeroen Bosch Ziekenhuis.

Locatie 

Afdeling Poliklinische Chirurgie (POK)  B.1.4 
Jeroen Bosch Ziekenhuis, Henri Dunantstraat 1, 5223 GZ 's-Hertogenbosch. Tel. nr. 073 - 553 17 19.

Kosten

Geen kosten.

Aantal deelnemers

Per meekijksessie: 1 huisarts. Deelname is alleen mogelijk via inschrijving website WDH-DAM.

Accreditatie

De interactieve meekijksessie wordt voor 2 uur geaccrediteerd door de Federatie WDH-DAM. Na ontvangst van uw evaluatieformulier zullen deze punten z.s.m. op uw GAIA-account worden bijgeschreven.

Inschrijving

U kunt inschrijven middels de blauwe button boven of onderaan deze pagina. Maak bij het inschrijven gebruik van uw inlogcode. Indien u deze kwijt bent stuur dan s.v.p. een e-mail naar info@wdh-dam.nl, meestal ontvangt u dan nog dezelfde dag (maandag t/m donderdag) uw inloggegevens. 
Per e-mail ontvangt u een bevestiging van uw inschrijving.


Annuleren

Indien u onverhoopt verhinderd bent, gelieve dit zo spoedig mogelijk door te geven.
Contactpersoon Jeroen Bosch Ziekenhuis: Bert van Zutphen, tel.nr. 073 - 553 23 81 of het POK tel.nr. 073 - 553 17 19.
Mocht u alsnog willen deelnemen dan dient u zich opnieuw via de website (www.wdh-dam.nl) aan te melden.