wdh-dam
WDH-DAM Bel ons: 085 - 013 18 25
DPA. dpa@wdh-dam.nl

Functiebeschrijving EKC

Taken en verantwoordelijkheden EKC

De verantwoordelijkheden van de EKC zijn:
•    Het bevorderen van het kwaliteitsbeleid binnen de eigen groep.
•    Het coördineren en bewaken van de voortgang van de kwaliteitsverbeterende activiteiten in de groep.
•    Het bijhouden van eigen kennis en vaardigheden door middel van EKC-nascholingen.
•    Ingeschreven staan in het CHBB-register.

De EKC heeft als taken:
•    Het initiëren en coördineren van de nascholing binnen hagro’s of andere samenwerkingsverbanden.
•    Het samen met de toetsgroep opzetten van een jaarplan.
•    Het samen met de toetsgroep opzetten van kwaliteitsverbeteringsplannen.
•    Het bewaken van de kwaliteit van de nascholing in de huisartsengroep.
•    Het registreren van nascholing in GAIA.
•    Het verslagleggen over inhoud en afspraken aan de PAM.
•    Het adviseren van huisartsen die deelnemen aan de toetsgroep over praktijkaccreditering.
•    Het intermediair zijn tussen de groep en IA-instelling.
•    Het archiveren van verslagen en aanwezigheidslijsten.

Zie voor uitgebreide informatie de website van LINKH. Klik hier!