wdh-dam
WDH-DAM Bel ons: 085 - 013 18 25
DPA. dpa@wdh-dam.nl

Kaderhuisartsen regio WDH-DAM

De kaderopleiding is een functiegerichte 1,5 - 3 jarige opleiding die uitgevoerd wordt door een universitair huisartseninstituut onder verantwoordelijkheid van het NHG ten behoeve van het NHG. Een kaderhuisarts verkrijgt specifieke taakgebieden ten behoeve van patiëntenzorg en beroepsgroep.
Daarnaast is een kaderhuisarts geregistreerd in het CHBB register, het College voor Huisartsen met Bijzondere Bekwaamheden, ingesteld door LHV en NHG. De rol van het NHG bestaat uit het vaststellen van de eindtermen, de kwaliteitsbewaking, de certificering en de (her)registratie van de kaderhuisarts.
Primair biedt de kaderopleiding de deelnemers een goede basis om binnen hun districten een kaderfunctie op het betreffende deelgebied te kunnen vervullen. Secundair wordt tevens hun persoonlijke deskundigheid vergroot en daarmee de deskundigheid van de huisartsgeneeskunde.
Een kaderarts kan werkzaam zijn ten behoeve van collega’s in de kring, de coöperatie, de hagro (of andere organisatorische verbanden) en in de regio.
De kaderarts kan een rol vervullen in het medisch onderwijs, consultatie en advies geven, kwaliteitszorg en kwaliteitsprojecten, transmurale zorg en wetenschappelijke vorming.

Overzicht kaderhuisartsen in onze regio

 • Erkend Kwaliteitsconsultent (EKC)
 • Diabetes Mellitus
 • Palliatieve zorg
 • Urogynaecologie
 • Astma / COPD
 • Supervisie
 • Echografie
 • Hart- en vaatziekten
 • Oogheelkunde
 • Ouderengeneeskunde
 • Reizigersadvisering
 • Verloskunde
 • Bewegingsapparaat

Voor een up-to-date overzicht van de kaderartsen in onze regio klik op de onderstaande link  
https://chbb.lhv.nl/zoek-huisartsen-chbb-registers-bij-u-de-buurt