wdh-dam
WDH-DAM Bel ons: 085 - 013 18 25
DPA. dpa@wdh-dam.nl

Presentielijst


Voor een presentielijst voor huisartsen klik op ha-presentielijst.

Voor een presentielijst voor POH klik op POH-presentielijst.

Presentielijst voor een webinar klik op Webinar-presentielijst.

 

NB. De presentielijsten dienen binnen 10 werkdagen in alfabetische volgorde en getypt aangeleverd te worden. 


Voorwaarden presentielijst
Indien er zelf een presentielijst wordt gemaakt dan moet deze minimaal voldoen aan de onderstaande voorwaarden

-  Naam organisatie
-  Titel nascholing / bijeenkomst
-  Datum nascholing / bijeenkomst

Van de deelnemer
-  Voorletters
-  Achternaam
-  Functie
-  Big-nummer (alleen voor huisarts, VS en verpleegkundige)
-  Beroepsorganisatie (NAPA, NVvPO, V&VN, LV POH-ggz, NVDA)
-  Relatienummer beroepsorganisatie
-  Handtekening

Extra voorwaarden presentielijst Webinar
I.p.v. een handtekening de inlogtijd en uitlogtijd en het totaal aantal minuten dat men heeft deelgenomen.


Als een deelnemer geen lid is van een beroepsorganisatie dan ontvangt men een bewijs van deelname mits er een (e-mail)adres is opgegeven.