wdh-dam
WDH-DAM Bel ons: 085 - 013 18 25
DPA. dpa@wdh-dam.nl

Contacten / Netwerk / PR

De Federatie WDH-DAM onderhoudt t.b.v. de DKB en het kwaliteitsbeleid, contacten met:
  • De LHV Huisartsenkring Noord-Brabant Noordoost. Hieraan legt de Federatie verantwoording af en geeft zij adviezen. Ook kunnen vanuit de Federatie WDH-DAM informatie en ontwikkelingen worden teruggekoppeld naar de ledenvergadering van de Kring of worden gepubliceerd in de Nieuwsbrief.
  • De KNMG, LHV en NHG. De Federatie houdt zich op de hoogte van de landelijke ontwikkelingen en ‘vertaalt’ deze naar districtsniveau.
  • Het Landelijk Implementatie Netwerk Kwaliteitsbeleid Huisartsen (LINKH). Als deelnemer / lid van het LINKH is de WDH-DAM betrokken bij de ontwikkeling van een landelijk, samenhangend kwaliteitsbeleid huisartsenzorg.
  • Het College voor Accreditering Huisartsen (CvAH). Hiervan heeft de WDH-DAM de bevoegdheid tot Instellingsaccreditering.

Financiering

De financiering van de Federatie bestaat uit:
  • Jaarlijkse contributiebijdrage huisartsen.
  • Bijdrage per gevolgd IA-cursusonderdeel.
  • WDH Stichtingsbijdrage aan Federatie.