wdh-dam
WDH-DAM Bel ons: 085 - 013 18 25
DPA. dpa@wdh-dam.nl

Links

Artsennet
Trefpunt voor medisch Nederland

DPA-DAM
Deskundigheidheidsbevordering PraktijkAssistenten - DAM

HOV
Huisartsenpost HOV (’s-Hertogenbosch, Oss, Veghel)

Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik

KNMG
De artsenorganisatie in Nederland Koninklijke Nederlandsche Maatschappij ter bevordering van geneeskunde

LHV
Landelijke Huisartsen Vereniging

LINH
Landelijk Informatienetwerk Huisartsenzorg

LINKH
Landelijk Implementatie Netwerk Kwaliteitsbeleid Huisartsenzorg

Medac
Opleidingen spoedeisende hulp

Ministerie van VWS
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

NHG
Nederlands Huisartsen Genootschap

NIVEL
Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg

POAH
Post Academisch Onderzoek voor Huisartsen

ROBUUST
Regionale Ondersteuningsstructuur Zuid-Nederland

Spreekuurassisent
Om huisartsen en medewerkers te ondersteunen bij het gebruik van internet in de huisartspraktijk