wdh-dam
WDH-DAM Bel ons: 085 - 013 18 25
DPA. dpa@wdh-dam.nl

PROCEDURE ACCREDITATIE / GAIA WDH-DAMOm een beroep te kunnen doen op de instellingsaccreditering van de Federatie WDH-DAM dienen de volgende regels te worden nageleefd:

  • De cursus wordt georganiseerd door een der aangesloten WDH-en of door derden met medewerking van een van de huisartsen van de WDH-kerngroepen cq. bestuur.
  • De aanvraag moet uiterlijk 4 weken voor de uitvoeringsdatum worden ingediend via het GAIA aanvraagformulier, inclusief de concept presentatie(s) of abstract(s).
  • De aanvraag wordt digitaal ingediend.
  • De aanvraag wordt beoordeeld door de Perifeer Accreditatie Medewerker (PAM).
  • Na goedkeuring door de PAM dient uiterlijk 10 werkdagen voor aanvang van de cursus de definitieve presentatie(s) te zijn ingediend. Anders wordt geen definitieve accreditatie verleend.
  • Voor cursussen, die door derden worden georganiseerd worden accreditatiekosten in rekening gebracht.
  • De organisatie die de cursus aanbiedt draagt er zorg voor dat een getekende presentielijst uiterlijk twee weken na de cursus ingestuurd is naar gaia@wdh-dam.nl