wdh-dam
WDH-DAM Bel ons: 085 - 013 18 25
DPA. dpa@wdh-dam.nl

INVOER TOETSGROEPBIJEENKOMSTEN IN GAIA DOOR WDH-DAM BUREAU


Algemeen

  • Het betreft groepen die in min of meer vaste samenstelling bijeenkomen zoals toetsgroepen*, FTO-groepen, DTO-groepen, IT-groepen, Intervisiegroepen etc
  • In deze aanvraag kunnen alleen bijeenkomsten van een vaste tijdsduur worden opgenomen. Indien er meerdere bijeenkomsten door dezelfde groep worden belegd met veschillende tijdsduur, moeten ook meerdere aparte aanvragen worden gedaan,
  • De aanvraag heeft betrekking op één kalenderjaar.
  • Gebruik de juiste formats  
  • Wanneer tijdens het jaar veranderingen optreden in de samenstelling van de groep, dient u dit schriftelijk door de geven aan het WDH-bureau (gaia@wdh-dam.nl).
  • Voor de leden van de WDH-DAM wordt deze service kosteloos door het WDH-bureau uitgevoerd.
  • Let op!  Voor niet-leden van de WDH-DAM zijn er kosten verbonden aan de accreditatie.

Procedure invoer 

Ga voor de formats naar onze website (https://www.wdh-dam.nl/toetsgroepformulieren
  1. Vul  eind van het jaar of begin van het volgend jaar het digitale jaarplan toetsgroepformulier in en e-mail als bijlage naar gaia@wdh-dam.nl. Let op! Insturen jaarplan voor 1 februari doch uiterlijk 1 maart a.s.
  2. Na afloop van elke bijeenkomst vult u bij voorkeur binnen 14 dagen het verslagformulier in. Opmerking: verslagen 1e helft van het jaar opsturen uiterlijk voor 1 augustus en voor de 2e helft van het jaar uiterlijk voor 1 februari.
  3. De getypte presentielijst met voorletters, achternaam en bignummer laten tekenen door de aanwezige deelnemers. De presentielijst scannen en e-mailen naar gaia@wdh-dam.nl 
Het secretariaat van het WDH-bureau verzorgt verder de invoer in GAIA en dat de punten in ieders persoonlijke dossier wordt bijgeschreven.
Voor eventuele vragen kunt u een e-mail sturen naar gaia@wdh-dam.nl