wdh-dam
WDH-DAM Bel ons: 085 - 013 18 25
DPA. dpa@wdh-dam.nl

FORMULIEREN TOETSGROEP

In verband met aanscherping van de landelijke eisen waaraan een jaarprogramma en bijeenkomstverslagen moeten voldoen dient u gebruik te maken van onderstaande formats. Andere registratievormen worden niet meer in behandeling genomen. U dient het gehele formulier (getypt) in te vullen en niet alleen te beperken tot de onderwerpen. Niet volledig (getypte) ingevulde formulieren worden geretourneerd.

ALGEMENE AANDACHTSPUNTEN

  • Alle verslagen en presentielijsten dienen uiterlijk voor 1 maart binnen GAIA ingevoerd te zijn.
  • Verslagen en presentielijsten die na 1 maart binnenkomen worden niet meer beoordeeld en komen niet meer voor accreditatiepunten in aanmerking.
  • Het jaarprogramma dient voor 1 februari, doch uiterlijk één week voor aanvang van de eerste bijeenkomst te zijn ingediend voor beoordeling. Indienen na 1 maart kan leiden tot ernstige vertraging of niet meer beoordelen van de verslagen.

Klik hieronder op het betreffende formulier wat u nodig heeft voor de FTO/IT bijeenkomsten:

 

Handleidingen:

GAIA-handleiding EKC

handleiding invoer presentielijst

handleiding invoer apothekers presentielijst


Demo

Demonstratie aanvraag groepen of invoer presentielijst