wdh-dam
WDH-DAM Bel ons: 085 - 013 18 25
DPA. dpa@wdh-dam.nl

Herregistratie EKC


Wat moet men nu als uren besteed aan het EKC schap noteren om vervolg registratie veilig te stellen:

1. De uren die uitvoering betreffen 40 uur/5 jaar.
CHBB: De Erkend Kwaliteitsconsulent dient tenminste 40 uur aantoonbaar betrokken zijn geweest bij het organiseren van kwaliteitsbeleid in een huisartsengroep in de laatste 5 jaar.

2. De uren die eigen vaardigheid en bekwaamheid bevorderen 20 uur /5 jaar.
CHBB: De Erkend Kwaliteitsconsulent dient deel te nemen aan tenminste 20 uur relevante geaccrediteerde nascholing op dit vakgebied per 5 jaar.

Ad 1:
a. Alle uren die u in de toetsgroep besteed als begeleider/voorzitter kunt u opvoeren.
b. Alle uren die besteed aan het voorbereiden van uw toetsgroep: bv. jaarprogramma opstellen en bespreken met consulent( bv. FTO EKC- apotheek overleg).
c. Maar ook evaluatie van het jaarprogramma, (dit kan ook bv. de laatste groepsbijeenkomst zijn).
d. De uren nodig voor het opzoeken van onderwijs materiaal bij de onderwerpen die op de groepsbijeenkomst staan.
e. Overige uren ingezet om de toetsgroep goed te laten functioneren.

Ad 2:
a. De uren scholing die door uw PAM met de regionale WDH of Kring of Ros worden aangereikt om uw eigen functioneren binnen de groep te verbeteren. Verdeeld o.a. in thema en uitwisseling van vorderingen/ belemmeringen etc.
b. De vanuit de landelijke EKC commissie aangeboden (in 5 regio’s te organiseren) scholing/terugkombijeenkomsten voor EKC-en/PAM-en.
c. In uw regio door de regionale WDH/nascholings stichting georganiseerde voorbereiding voor bv. regionale trainingen. Denk bv. aan try-outs van programma’s voor nascholing die meerdere keren in uw regio aangeboden gaat
worden.
d. Uren die op de LINKH kwaliteitsdagen gebruikt worden om EKC-en te informeren of te laten oefenen met programma’s te gebruiken in uw toetsgroep.

Als EKC doet u verstandig aan alle geïnvesteerde tijd voor coördinatie en uitvoeren EKC taken te noteren. Het CHBB zal nl. voor beëindiging van de eerste 5 jaar om een uren staat kunnen vragen om te toetsen of u voldoende tijd en scholing heeft besteed aan uw EKC schap.

Urenregistratie EKC werkzaamheden Word-bestand, klik hier


EKC-basiscursus

Vanaf 1 januari 2021 organiseert de LHV Academie de EKC basiscursussen. Voor meer informatie over de EKC-basiscursus klik op bijgaande link: https://www.lhv.nl/lhv-academie/cursussen/ekc-basistraining