wdh

Bevoegdheden

De PAM

  •  Is door het Cluster 1 bevoegd tot het accrediteren van toetsgroep activiteiten en regionale activiteiten van derden op verzoek van de eigen regionale/categorale kwaliteitsorganisatie
  • Overige bevoegdheden kunnen worden afgesproken binnen de aanstelling door de eigen regionale/categorale kwaliteitsorganisatie.