wdh-dam
WDH-DAM Bel ons: 085 - 013 18 25
DPA. dpa@wdh-dam.nl

GAIA formulier Verpleegkundig Specialisten

 

Vul het onderstaande formulier in voor een accreditatieaanvraag voor verpleegkundig specialisten (VS).

De aanvraag dient 6 weken voor aanvang van de cursus te worden ingediend. Vergeet s.v.p. niet om het programma (met uitnodiging) en (concept) presentatie toe te voegen. De aanvraag wordt pas in behandeling genomen als alles compleet is aangeleverd.

 

Indien wenselijk klik hier voor een template voor sprekers/docenten.

Klik hier voor de voorwaarden Verpleegkundig Specialisten Register.

 

Titel nascholing *
Voor welke doelgroep(en) organiseert u deze scholingsactiviteit? * VS geestelijke gezondheidszorg
VS acute zorg bij somatische aandoeningen
VS chronische zorg bij somatische aandoeningen
VS intensieve zorg bij somatische aandoeningen
VS preventieve zorg bij somatische aandoeningen
 
Om welk type nascholing gaat het? * Congres of symposium
Cursus
Opleiding
Workshop
 
Verklaring evaluatie * Ik verklaar dat er evaluaties plaatsvinden en de resultaten worden benut voor de kwaliteitsverbetering van de scholing.
 
Is accreditatie aangevraagd bij/of verleend door andere beroepsgroepen? * ja
nee
 
Indien ja, vermeld dan hier welke beroepsgroep en het aantal (toegekende) punten:
 
Indien de scholing bestemd is voor verpleegkundigen geef dan hier aan waaruit blijkt dat deze scholing mede bestemd is voor verpleegkundig specialisten. *
 
Programma en voorlichtingsmateriaal *
 
Indien de naam, titel en functie van alle docenten en spreker niet zijn opgenomen in het PR- en voorlichtingsmateriaal, vul dan bovenstaande template in en voeg deze als bestand toe.
 
Verklaring docenten en sprekers * Ik verklaar dat de docenten en spreker voldoen aan de gestelde normen.
 
Aanvullende beknopte inhoudelijke informatie over de verschillende programmaonderdelen van de scholing t.b.v. de accreditatiecommissie
Op welke informatie is de scholing gebaseerd? *
Upload meer informatie
 
Studiebelasting (contacturen) (1 lesuur = 1 punt) *
Deelnamekosten *
 
Akkoord presentie * Ik ga akkoord met versturen presentie binnen 6 weken na afloop.
Akkoord voorwaarden Verpleegkundig Specialisten Register. Klik hierboven voor de voorwaarden. * Ik ga akkoord met de voorwaarden
 
Competenties (totaal maximaal 100%)
Vakinhoudelijk / klinische handelen *
Communicatie *
Samenwerking *
Organisatie *
Maatschappelijk handelen *
Kennis en wetenschap *
Professionaliteit *
 
Naam contactpersoon en organisatie *
E-mailadres aanvrager *
Factuuradres *
Bij een gecombineerde aanvraag (Huisarts en/of POH en/of VS ontvangt u één factuur).
* Deze velden zijn verplicht.