wdh-dam
WDH-DAM Bel ons: 085 - 013 18 25
DPA. dpa@wdh-dam.nl

ALGEMENE PAM INFORMATIE


De PAM-functie voor huisartsen is ingesteld door het College voor Accreditatie Huisartsen in 2005. Inmiddels is de accreditering van nascholing voor huisartsen samen met artsen verstandelijk gehandicapten en specialisten ouderengeneeskunde ondergebracht in Cluster 1. Voor de laatste twee beroepsgroepen is de PAM-functie  ondergebracht bij de beroepsorganisatie (resp. NVAVG en Verenso). Bij de huisartsen zijn er naast de regionale PAM-en, die een landelijk dekkend netwerk vormen, inmiddels ook een paar categorale PAM-en (scen-artsen, balint -artsen, buitenlandse artsen) ingesteld. In de loop van de 7 jaar heeft de praktijk geleid tot diversiteit in de uitoefening van de PAM-functie.

DOEL VAN DE PAM-FUNCTIE
De PAM verleent accreditatie aan deskundigheidsbevordering in vaste toetsgroepen en kan op verzoek van een regionale nascholingsorganisatie het aanbod van derden beoordelen en accrediteren om te worden opgenomen in het regionale deskundigheidsbevorderingsprogramma.

De PAM is bereikbaar per e-mail via pam@wdh-dam.nl