wdh-dam
WDH-DAM Bel ons: 085 - 013 18 25
DPA. dpa@wdh-dam.nl

Aanvraagformulier accreditatie V&VN

Vul s.v.p. het onderstaande formulier in. Deze is uitsluitend bedoeld voor verpleegkundigen, verzorgenden en zorgprofessionals. De aanvraag dient 6 weken voor aanvang van de cursus te worden ingediend. Vergeet niet om het programma (uitnodiging), (concept) presentatie(s) en disclosure sheet toe te voegen. De aanvraag kan pas in behandeling worden genomen als alles compleet is ingediend.
 
Type nascholing? * nascholing met (fysieke) bijeenkomsten / accreditatie per bijeenkomst
e-learning /schriftelijke nascholing
groepen huisartsen/specialisten b.v. FTO
nascholing met (fysieke) bijeenkomsten / accreditatie totaal
Beknopte omschrijving leerdoelen *
Voor welke doelgroep(en) organiseert u deze scholingsactiviteit? * verpleegkundigen
verzorgenden
zorgprofessionals
Om welk type nascholing gaat het? * congres of symposium
cursus
opleiding
workshop
Verklaring evaluaties * Ik verklaar dat er evaluaties plaatsvinden en de resultaten worden benut voor de kwaliteitsverbetering van de scholing.
Is er accreditatie aangevraagd bij / of verleend door andere beroepsgroepen? * ja
nee
Indien ja, vermeld dan hier welke beroepsgroep en het aantal (toegekende) punten
Programma en voorlichtingsmateriaal / bekijk website scholing *
Indien de naam, titel en functie van alle docenten en sprekers niet zijn opgenomen in het PR- en voorlichtingsmateriaal, vul het dan hier in. Inclusief het aantal jaren praktijkervaring en/of onderwijservaring.
Op welke informatie is de scholing gebaseerd? *
Upload meer informatie
Studiebelasting (contacturen) (1 lesuur = 1 punt) *
Deelnamekosten *
Akkoord presentie * Ik ga akkoord met invoeren presentie binnen 6 weken na afloop
CanMEDS-competenties. Hier kunt u aangeven of de scholing zich richt op een specifiek deskundigheidsgebied.
Vakinhoudelijk / klinisch handelen 10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
Communicatie 10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
Samenwerking 10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
Organisatie 10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
Maatschappelijk handelen 10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
Kennis en wetenschap 10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
Professionaliteits 10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
LET OP: Bij de canmeds-competenties (zie huisartsen) gelden de accreditatiepunten automatisch voor de gekozen doelgroep (verpleegkundigen en/of verzorgenden. Bij de verpleegkundigen en/of verzorgenden die in dat deskundigheidsgebied ingeschreven zijn, worden de punten ook in het betreffende deskundigheidsgebied bijgeschreven. Bij de overige verpleegkundigen en/of verzorgenden, worden de punten bijgeschreven in het algemene kwaliteitsregister Accreditatiebureau Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals
* Deze velden zijn verplicht.