wdh-dam
WDH-DAM Bel ons: 085 - 013 18 25
DPA. dpa@wdh-dam.nl

Wat is een toetsgroep


Een toetsgroep is een vorm van nascholing waarbij men in kleine groepen (gemiddeld 6 tot 8 personen) regelmatig bij elkaar komt.
Er zijn verschillende vormen van toetsgroepen, te weten:
 • FTO (Farmacotherapeutisch overleg)
  • Overleg tussen huisartsen en apothekers, waarbij men o.a. kijkt naar voorschrijfgedrag, indicaties, spiegelinformatie bespreekt etc.
 • DT (Diagnostisch Toetsgroepoverleg)
  • Bespreken van aanvragen van aanvullende diagnostiek bijvoorbeeld via de klinisch chemicus of radiodiagnostiek
 • Intervisie
  • Het in een kleine groep bespreken van onderwerpen vanuit persoonlijk functioneren
 • Supervisie
  • Is een gestructureerde vorm van begeleiding door een supervisor die geregistreerd is bij het NHG en kan zowel individueel als met een kleine groep
 • Balint:
  • Intervisie volgens de Balintmethode
 • Patzgroep:
  • Een toetsgroep gericht op palliatieve zorg

Om voor accreditatie in aanmerking te komen moet de toetsgroep aan de volgende voorwaarden voldoen:
 • Men komt minimaal twee maal per jaar bij elkaar 
 • De groep heeft min of meerd dezelfde samenstelling met een minimum aantal van drie personen
 • De grope wordt begeleidt door een EKC
 • Er moet van tevoren een jaarplan zijn aangevraagd
 • De EKC is verantwoordelijk voor het jaarplan, verslagen en presentielijsten

Let op! Geen EKC betekend geen accreditatie.
Andere vormen van scholingen zijn niet als toetsgroep aan te merken.

De kosten voor accreditatie voor toestgroepen zijn voor leden van de WDH-DAM bij het lidmaatschap inbegrepen. Voor niet leden zijn hier kosten aan verbonden.