wdh-dam
WDH-DAM Bel ons: 085 - 013 18 25
DPA. dpa@wdh-dam.nl

GAIA formulier POH-GGZ (LV POH-GGZ)

De aanvraag dient 6 weken voor aanvang van de cursus te worden ingediend. Vergeet niet het programma (uitnodiging) en (concept) presentaties inclusief disclosure sheet toe te voegen. De aanvraag kan pas in behandeling worden genomen als alles compleet is ingediend.


Type nascholing * cursus
workshop
symposium
congres
studiedag
overig
Omschrijving van de leerdoelen *
Cursusmateriaal (bijv. brochure, programma) *
Website met informatie
Inschrijfgeld per deelnemer (excl. BTW) *
Minimum aantal deelnemers *
Maximum aantal deelnemers *
Specificaties docenten *
Totaal aantal contacturen van de nascholing (dus excl. pauzes) *
Doelgroep *
Wijze van kennisoverdracht *
Indien er getoetst wordt. Soort toetsing * geen toetsing
individuele presentatie
mondelinge toetsing
online tentamen
schriftelijk tentamen
schriftelijke casusbeschrijving
schriftelijke rapportage waar het geleerde gebruikt wordt
take home tentamen
Overzicht van de resultaten van de meest recente evaluatie
Wordt deze scholing gesponsord? * ja
nee
De nascholing wordt gesponsord door
Voldoet de bij-/nascholing aan CGR voorwaarden * ja
nee
Voorwaarden CGR, kunt u lezen op www.cgr.nl
* Deze velden zijn verplicht.