wdh

Type nascholing * cursus
workshop
symposium
congres
studiedag
overig
Omschrijving van de leerdoelen *
Cursusmateriaal (bijv. brochure, programma) *
Website met informatie
Inschrijfgeld per deelnemer (excl. BTW) *
Minimum aantal deelnemers *
Maximum aantal deelnemers *
Specificaties docenten *
Totaal aantal contacturen van de nascholing (dus excl. pauzes) *
Doelgroep *
Indien er getoetst wordt. Soort toetsing individuele presentatie
mondelinge toetsing
online tentamen
schriftelijk tentamen
schriftelijke casusbeschrijving
schriftelijke rapportage waar het geleerde gebruikt wordt
take home tentamen
Overzicht van de resultaten van de meest recente evaluatie
Wordt deze scholing gesponsord? * ja
nee
De nascholing wordt gesponsord door
Voldoet de bij-/nascholing aan CGR voorwaarden * ja
nee
* Deze velden zijn verplicht.