wdh

Lidmaatschap huisartsen

De Federatie WDH-DAM kent leden, aspirant leden en buitengewoon leden. Het lidmaatschap is fiscaal aftrekbaar als nascholingskosten.

Leden lidmaatschap
Leden zijn gevestigde huisartsen en hidha's. De leden betalen €350,- per kalenderjaar.

Aspirant lidmaatschap
Huisartsen die waarnemen kunnen tegen een gereduceerd tarief (€ 150,-) per kalenderjaar maximaal 5 jaar gebruik maken van het aspirant lidmaatschap. 

Buitengewoon lidmaatschap
Specialist ouderengeneeskunde en huisarts die gestopt is als gevestigd huisarts maar nog wel nascholingen volgt en/of waarneemt, kan tegen een gereduceerd tarief (€ 90,-) per kalenderjaar lid zijn.

Beëindiging lidmaatschap
Het lidmaatschap kan worden beëindigd door dit schriftelijk kenbaar te maken voor 1 januari of voor 1 juli.

Hoe wordt u lid van de Federatie WDH-DAM?

Klik hier om u aan te melden als lid.

U ontvangt van ons nadere informatie.

Praktijkmedewerkers (assistentes en praktijkondersteuners)

De Federatie draagt ook zorg voor de nascholing van het praktijkmedewerkers (assistentes en praktijkondersteuners).
Bent u praktijkondersteuner of praktijkassistent(e) en u wilt in de database van de Federatie WDH-DAM worden opgenomen, dan kunt dat aangeven in het aanmeldingsformulier.
Klik hier om u aan te melden als lid.

Klachtenprocedure

Als u niet tevreden bent over de Federatie WDH-DAM dan kunt u een klacht indienen. Dit kan schriftelijk per brief of per e-mail. Klachten zullen zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen vier weken, worden behandeld. Wanneer uw klacht niet door de Federatie WDH-DAM kan worden opgelost, zal een derde ingeschakeld worden (LINKH).

De Federatie WDH-DAM is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Eindhoven onder nummer 17184442.