wdh-dam
WDH-DAM Bel ons: 073 553 3341
DPA. dpa@wdh-dam.nl

Lidmaatschap huisartsen

De Federatie WDH-DAM kent leden, aspirant leden en buitengewoon leden. Het lidmaatschap is fiscaal aftrekbaar als nascholingskosten.

Leden lidmaatschap
Leden zijn gevestigde huisartsen en hidha's. 

Aspirant lidmaatschap
Huisartsen die waarnemen kunnen tegen een gereduceerd tarief per kalenderjaar maximaal 5 jaar gebruik maken van het aspirant lidmaatschap. 

Buitengewoon lidmaatschap
Specialist ouderengeneeskunde en huisarts die gestopt is als gevestigd huisarts maar nog wel nascholingen volgt en/of waarneemt, kan tegen een gereduceerd tarief  per kalenderjaar lid zijn.

Beëindiging lidmaatschap
Het lidmaatschap kan worden beëindigd door dit schriftelijk kenbaar te maken voor 1 januari of voor 1 juli.

Het WDH-lidmaatschap biedt u de volgende voordelen:
-  u ontvangt persoonlijk alle relevante correspondentie, zoals uitnodigingen voor nascholingen en Nieuwsbrieven per e-mail en/of post
-  de cursuskosten voor WDH-leden zijn lager
-  de nascholingen en FTO/IT bijeenkomsten waaraan u deelneemt worden geaccrediteerd door de PAM

De WDH-lidmaatschapkosten per jaar bedragen voor een:
-  gevestigd huisarts / hidha   € 375,-
-  waarnemers € 175,-
-  buitengewoon leden € 95,-

Als u alleen u accreditatiepunten voor bijvoorbeeld FTO/IT bijeenkomsten wilt laten bijschrijven kunt u kiezen voor PAM-accreditatie.
De kosten hiervoor bedragen € 150,- per jaar.

Hoe wordt u lid van de Federatie WDH-DAM?

Klik hier om u aan te melden als lid.

Om u aan te melden voor PAM-accreditatie
Klik hier

U ontvangt vervolgens van ons nadere informatie.

Praktijkmedewerkers (assistentes en praktijkondersteuners)

De Federatie draagt ook zorg voor de nascholing van het praktijkmedewerkers (assistentes en praktijkondersteuners).
Bent u praktijkondersteuner of praktijkassistent(e) en u wilt in de database van de Federatie WDH-DAM worden opgenomen, dan kunt dat aangeven in het aanmeldingsformulier.
Klik hier om u aan te melden als lid.

Klachtenprocedure

Als u niet tevreden bent over de Federatie WDH-DAM dan kunt u een klacht indienen. Dit kan schriftelijk per brief of per e-mail. Klachten zullen zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen vier weken, worden behandeld. Wanneer uw klacht niet door de Federatie WDH-DAM kan worden opgelost, zal een derde ingeschakeld worden (LINKH).

De Federatie WDH-DAM is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Eindhoven onder nummer 17184442.