wdh-dam
WDH-DAM Bel ons: 085 - 013 18 25
DPA. dpa@wdh-dam.nl

Lidmaatschap huisartsen

De Federatie WDH-DAM kent leden, aspirant leden en buitengewoon leden. Het lidmaatschap is fiscaal aftrekbaar als nascholingskosten.

Leden lidmaatschap 
Leden zijn gevestigde huisartsen, hidha's en waarnemers. 

Aspirant lidmaatschap 
Huisartsen die waarnemen kunnen tegen een gereduceerd tarief één jaar gebruik maken van het aspirant lidmaatschap. 

Buitengewoon lidmaatschap
Specialist ouderengeneeskunde en huisarts die gepensioneerd is maar nog wel nascholingen volgt en/of waarneemt, kan tegen een gereduceerd tarief  per kalenderjaar lid zijn.

Beëindiging lidmaatschap
Het lidmaatschap kan worden beëindigd door dit schriftelijk kenbaar te maken vóór 1 januari of vóór 1 juli.

De voordelen van het WDH-lidmaatschap:
 • korting op nascholingen
 • het is inclusief de bijdrage voor accreditatie en registratie verplichte toetsgroepuren onderwijs in uw persoonlijk dossier
 • u wordt via mailingen, website regelmatig op de hoogte gebracht over het nascholingsaanbod 
 • u ontvangt via de Nieuwsbrief actuele informatie
 • inzage in nascholingsmateriaal
 • persoonlijk advies en ondersteuning voor wat betreft nascholingen, toetsgroepen, Erkend Kwaliteits Consulenten

De WDH-lidmaatschapkosten per jaar (peildatum 2022 bedragen voor:
-  gevestigd huisarts / hidha / waarnemers   € 395,-
-  aspirant leden € 195,-
-  buitengewoon leden € 95,-

Hoe wordt u lid van de Federatie WDH-DAM?

Klik hier om u aan te melden als lid.


Als u geen lid wilt worden van de Federatie WDH-DAM, kies dan voor de accreditatieservice. Dan zorgen wij voor de registratie van de nascholingspunten voor het toetsgroeponderwijs in uw persoonlijk dossier.

Kosten (peildatum 2022): € 150,-


Waarom lidmaatschap / accreditatieservice?

Eens in de 5 jaar moet u zich laten herregistreren. Daarvoor moet u voldoen aan een aantal eisen. Eén van de voorwaarden is dat u per 5 jaar 200 uur geaccrediteerde nascholing volgt. Ten minste 10 uur daarvan moet intercollegiale toetsing zijn onder begeleiding van een EKC.

Hebt u een aantal keren per jaar een FTO/IT/DTO bijeenkomst met uw collega's dan wilt u accreditatie voor deze bijeenkomsten. Dat kan alleen onder de verantwoordelijkheid van de EKC. Vooraf dient de EKC een jaarplan in te dienen bij de PAM. Na afloop moet de PAM het verslag van de bijeenkomsten goedkeuren. Daarna kan de EKC de punten bijschrijven in het dossier van de deelnemers. Maar dat kost tijd.
De huisartsen in Noord-Brabant noordoost hebben afgesproken dat de Federatie WDH-DAM deze administratie overneemt van de EKC. Maar dat kunnen wij alleen als u lid bij ons bent of accreditatieservie bij ons afneemt. U weet dan wel dat het goed gebeurt. En u kunt ons nog eens bellen als u punten 'kwijt' bent. Want ook die service bieden wij u. 

Opmerking:
Huisartsen, die aangesloten zij bij een IA-instelling in een andere regio worden vrijgesteld van hun bijdrage, mits men een bewijs (factuur/rekeningafschrift) kan overleggen dat lidmaatschapsgeld wordt betaald bij een andere IA-instelling.

Beëindiging lidmaatschap / accreditatieservice
Het lidmaatschap kan worden beëindigd door dit uiterlijk vóór 1 juli of 1 januari schriftelijk kenbaar te maken.

Om u aan te melden voor PAM-accreditatie, stuur dan een e-mail naar info@wdh-dam.nl 
U ontvangt vervolgens van ons nadere informatie.

Praktijkmedewerkers (assistentes en praktijkondersteuners)

De Federatie draagt ook zorg voor de nascholing van het praktijkmedewerkers (assistentes en praktijkondersteuners).

Bent u praktijkondersteuner of praktijkassistent(e) en u bent nog niet in onze database opgenomen dan kunt u zich gewoon inschrijven voor een nascholing.

Klik op https://www.wdh-dam.nl/nascholingsagenda/actueel

 • U vult alle gevraagde contactgegevens in. 
 • U ontvangt vervolgens:
  • een bewijs van inschrijving
  • een factuur
  • een machtigingsformulier t.b.v. de administratie.
  • uw inloggegevens.

Sla deze inloggegevens goed op:

 • daarmee kunt u inloggen op onze website
 • uw contactgegevens aanpassen
 • uw nascholingen en 
 • nascholingsdocumenten inzien
LET OP: iedereen krijgt een persoonlijk account en inloggegevens! Het is niet mogelijk om op één account meerdere assistenten in te schrijven voor een nascholing.

Klachtenprocedure

Als u niet tevreden bent over de Federatie WDH-DAM dan kunt u een klacht indienen. Dit kan schriftelijk per brief of per e-mail. Klachten zullen zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen vier weken, worden behandeld. Wanneer uw klacht niet door de Federatie WDH-DAM kan worden opgelost, zal een derde ingeschakeld worden (LINKH).

De Federatie WDH-DAM is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Eindhoven onder nummer 17184442.