wdh-dam
WDH-DAM Bel ons: 085 - 013 18 25
DPA. dpa@wdh-dam.nl

Groepstraining op aanvraag: Agressie in de wachtkamer 2024

Datum maandag 30 december
Locatie Onbekend
Doelgroep Huisartsen, Praktijkondersteuners, Praktijkassistenten, Aios
Organisatie MEDAC
Accreditatie 3 uur
Prijs

Er gaat tegenwoordig bijna geen dag voorbij of je komt het woord agressie tegen in het nieuws. Toch zijn agressie en geweld niet echt ‘nieuw(s)’. Welk gedrag als ‘agressief’ wordt beleefd kan per persoon verschillen. Sommige van uw collega’s zullen vinden dat er sprake is van agressie bij zeuren en beledigen. Anderen spreken van agressie bij dreigen en vernielen. Vaak zegt men dat de huidige samenleving harder wordt. Of dit echt zo is, valt moeilijk aan te tonen. Wel hebben de zorg- en dienstverlenende organisaties steeds meer te maken met agressie. Enerzijds spelen daarin de starheid van de bureaucratie en de groeiende omvang van steeds mondiger patiënten een rol. Anderzijds is er de toenemende onzekerheid bij mensen in een complexer wordende samenleving. En ook onzekerheid bij medewerkers over hoe zij het beste kunnen omgaan met patiënten.


Kortom, agressie komt steeds vaker voor in sociale situaties. Het gedrag wat zich daarbij voordoet dient zich regelmatig aan als een onhandelbaar probleem. Tegenwoordig hebben niet alleen de zogenaamde risicoberoepen hier last van bij de uitvoering van hun dagelijkse werk. Dit geldt steeds vaker voor meerdere beroepsgroepen waarbij er dagelijks of frequent sprake is van werk gerelateerde sociale situaties en/of sociaal verkeer. Dat betekent dat ook jij, als huisarts, praktijkondersteuner, doktersassistente of verpleegkundige agressie in mindere of meerdere maten hebt meegemaakt en/of waarschijnlijk nog gaat meemaken. Het gaat om al dat gedrag dat je als agressief ervaart, gedrag waarmee een ander persoon je onder druk zet en je geen keuzevrijheid laat. Het is meestal niet persoonlijk bedoeld want het gaat om je functie. Maar jij weet ook dat het agressieve gedrag van een patiënt je wel degelijk persoonlijk kan ‘raken’. 

Gelukkig is hiervoor de afgelopen jaren meer aandacht. Achtergronden en vormen van agressie onderkennen is van groot belang om goed om te gaan met agressie. Maatregelen ter voorkoming van agressie dienen in organisatiestructuren en werkwijzen worden ingebouwd. Ook moet er aandacht zijn voor de wijze waarop de organisatie en zijn medewerkers reageren wanneer agressie heeft plaatsgevonden. Deze cursus kan in dit licht bezien worden. 

 

OPZET EN LEERDOEL
In deze zeer praktijk gerichte cursus van 1 dagdeel komen allerlei aspecten aan bod welke invloed hebben op de rol van jou als hulpverlener: Soorten agressie, lichaamstaal, je eigen rol, grenzen stellen.

Er worden situaties getraind met medewerking van een acteur, alles onder begeleiding van een zeer ervaren trainer.


DOELGROEP
Huisarts, AIO, praktijkondersteuner en doktersassistent

GROEPSGROOTTE
Per training maximaal 12 cursisten  (in company)

TRAINING DOOR
Ervaren docent en acteur

TIJDSDUUR
2,5 uur

ACCREDITATIE
De training wordt voor 3 punten geaccrediteerd door de SAH-NOB en voor doktersassistenten door de NVDA.

INSCHIJVING
Na inschrijving ontvangt u een inschrijfformulier.  MEDAC neemt vervolgens contact op om in onderling overleg een datum, tijd en locatie af te spreken. Tevens zal  informatie worden verstrekt over de hieraan verbonden kosten. 

ANNULERING
Zie de algemene voorwaarden MEDAC https://medac.live.nl/algemene-voorwaarden