wdh-dam
WDH-DAM Bel ons: 073 553 3341
DPA. dpa@wdh-dam.nl

Regiobijeenkomst OPEN: online inzage in uw praktijk, 8 december 2020

Datum dinsdag 8 december
Locatie Onbekend
Doelgroep Huisartsen, Praktijkondersteuners, Praktijkassistenten
Organisatie Synchroon
Accreditatie 2 uur
Prijs
ONLINE NASCHOLING
i.p.v. 17 november!
Binnen het OPEN-programma werken we samen aan online inzage van de patiëntendossiers. Inmiddels hebben veel praktijken die een portaal gebruiken 'de stap' gezet en zijn hun dossiers online toegankelijk voor patiënten. Online inzage heeft vanaf nu impact in de praktijk. Een goed moment om met elkaar de eerste ervaringen te delen hoe online inzage goed toe te passen is in de praktijk en te stimuleren bij de patiënt.
Met de digitale bijeenkomsten die we vanuit de regio organiseren helpen we u om verder invuiling te geven aan OPEN.

Waarom doen we dit ook alweer?


Digitale zorg draagt bij aan:
 • Gezonder en plezieriger leen en werken voor zorgverleners en patiënten
 • Het toekomstbestendig maken van de huisartszorg
Er is onder patiënten een toenemende behoefte aan:
 • inzicht in eigen gezondheidsgegevens
 • samen met de behandelaar beslissen over passende zorg
Door online inzage in de eigen medische gegevens:
 • ervaren patiënten meer grip op hun gezondheidstoestand
 • lukt het beter om samen de juiste beslissing over passende zorg te nemen

Wat levert de bijeenkomst op?

 • Inzicht in de impact van online inzage op uw praktijk en op de patiënt
 • Praktische handvatten hoe u uw praktijkvoering kunt versterken door gebruik te maken van de mogelijkheden van online inzage
 • Praktische handvatten om het gebruik van online inzage te stimuleren bij uw patiënten
 • Uitwisselen van ervaringen en tips met collega's

Voor wie?

Voor praktijken die online inzage mogelijk maken met een portaal gekoppeld aan het HIS en voor praktijken die bezig zijn met de aanschaf / implementatie van een portaal:
 • wordt verwacht dat minimaal 2 medewerkers (waarvan 1 huisarts) aan dezelfde bijeenkomst deelnemen op dezelfde datum. We adviseren de collega's af te vaardigen die het meeste bezig zijn met de implementatie van OPEN en er in de dagelijkse praktijk mee te maken hebben. Deze medewerkers kunnen vervolgens in de praktijk de resultaten van de bijeenkomsten toepassen en delen met collega's. Voor praktijkmanagers wordt een andere bijeenkomst georganiseerd;
 • na het volgen van e-learning 2.
 • voor praktijken zonder portaal die wachten op de komst van de PGO's om online inzage te realiseren worden bijeenkomsten gepland in 2021. Hier komt later meer informatie over.

Wanneer?

 • Maandag         2 november van 19.00 - 20.30 uur
 • Donderdag     12 november van 16.00 - 17.30 uur
 • Donderdag     12 november van 18.30 - 20.00 uur
 • Dinsdag          8 december van 19.30 - 21.00 uur

Waar?

De bijeenkomsten vinden online plaats. U ontvangt een week voor aanvang een mail met inloginstructie voor de online bijeenkomst.

Inschrijving?

U kunt inschrijven middels de blauwe button boven of onderaan deze pagina.
Maak bij het inschrijven gebruik van uw inloggegevens. Indien u deze kwijt bent stuurt u dan s.v.p. een e-mail naar info@wdh-dam.nl of neem telefonisch (073 - 553 33 41) contact op (ma t/m do bij voorkeur tussen 08.00 - 13.00 uur). 
Als u nog niet in ons adressenbestand staat ingeschreven dan kunt u zich gewoon inschrijven en ontvangt u automatisch uw inloggegevens. Uw inloggegevens s.v.p. zorgvuldig bewaren omdat u deze nodig heeft wanneer u zich voor een andere cursus wilt inschrijven, uw gegevens wilt wijzigen, uw cursusoverzicht wil bekijken of samenvattingen (documenten) van nascholingen wilt inzien waaraan u heeft deelgenomen

Kosten?

Deelname is gratis.

Accreditatie?

Accreditatie is aangevraagd, deze procedure loopt momenteel.

Vragen?

Voor vragen kunt u terecht bij de regionale projectleider OPEN, Yvette Bloemen, via y.bloemen@roer-om.nl


Namens de regiocoalitie OPEN,

Max Rubens, medisch directeur
Janet Wolffenbuttel, directeur bedrijfsvoering