wdh

Districtsduodag 'Eerstelijns potpourri', 4 april 2019

Datum donderdag 4 april
Locatie Huize Bergen
Doelgroep Huisartsen, Aios
Organisatie Federatie WDH-DAM
Accreditatie 6 uur
Prijs 210.00

Vindt ook plaats op 16 april 2019Inleiding


Ook dit jaar heeft de programmacommissie gekozen voor onderwerpen waarmee jullie als huisarts regelmatig  worden geconfronteerd, maar die zelden tijdens scholing worden uitgelicht. Als huisarts worden we in voldoende mate geïnformeerd over chronische onderwerpen en daaraan gekoppelde pathologie. Een van de taken van de WDH-DAM is juist om scholing aan te beiden die het volledige werkveld van de huisarts bestrijken en waar meerdere competenties aan bod komen. 

Tijdens deze districtsduodagen hebben we niet voor een specifiek thema, maar juist voor heel uiteenlopende onderwerpen gekozen. Onderwerpen die zich regelmatig aandienen en om die reden zeker een platform verdienen. Verdieping rondom vragen en uitvoering vormt de basis tijdens de workshops en de plenaire voordrachten. Gezien de diversiteit van onderwerpen mogen we terecht spreken van een 'Eerstelijns Potpourri', die naar wij hopen een invulling kan geven aan mogelijk bestaande kennisleemtes..


Programma

08.30 - 09.00 uur    Ontvangst en inschrijving
09.00 - 09.05 uur    Welkom en korte inleiding
09.05 - 09.50 uur    Plenair: hrHPV uitstrijkje (m.m.v. Bevolkingsonderzoek BMHK Zuid)
09.50 - 10.30 uur    Plenair: vormen van kwakzalverij (non-evidence based geneeskunde)
10.30 - 11.00 uur    Koffie/thee pauze
11.00 - 12.30 uur    Workshopronde 1
12.30 - 13.30 uur    Lunchpauze
13.30 - 15.00 uur    Workshopronde 2
15.00 - 15.30 uur    Koffie/thee pauze 
15.30 - 17.00 uur    Workshopronde 3
17.00 - 18.00 uur    Borrel 

Workshops

Mondheelkunde bij ouderen
Longgeluiden
Juridische aspecten bij kwetsbare ouderen

Locatie

Conferentie-/studiecentrum Landgoed Huize Bergen, Glorieuxlaan 1, 5261 SG  Vught.
Houdt u rekening met filevorming in en rondom 's-Hertogenbosch
Klik op   Routebeschrijving Huize Bergen
  

Inschrijving

U kunt inschrijven middels de blauwe button boven of onderaan deze pagina. Maak bij het inschrijven gebruik van uw inlogcode. Indien u deze kwijt bent stuur dan s.v.p. een e-mail naar info@wdh-dam.nl, meestal ontvangt u dan nog dezelfde dag (maandag t/m donderdag) uw inloggegevens.
Inschrijving geschiedt op volgorde van aanmelding. Sluitingsdatum inschrijving 2 april 2019. Per e-mail ontvangt u een bevestiging van uw inschrijving, uw afgegeven machtiging en de factuur. Vergeet s.v.p. niet om uw IBAN rekeningnummer in te vullen. U bent pas ingeschreven als u een machtiging heeft afgegeven.. 
 

 Cursuskosten

·         WDH-leden € 210,- voor huisartsen en € 110,-- voor aio’s.
·         Niet WDH-leden € 285,- 

De inning van de cursusgelden vindt uitsluitend plaats door middel van automatische incasso.

Annuleringsregeling  

Annuleren is uitsluitend schriftelijk mogelijk tot een week voor de aanvangsdatum. Wij berekenen u dan € 25,-- administratiekosten. Bij latere annulering behouden wij ons het recht voor om de volledige cursuskosten in rekening te brengen. Natuurlijk kunt u zich, mits tijdig aan ons doorgegeven, laten vervangen door ene collega. 

Accreditatie

De Districtsduodag is geaccrediteerd voor 6 uur onder ID nummer 351693 van de instellingsaccreditatie Federatie WDH-DAM afgegeven door het Accreditatiebureau Cluster 1 (ABC1) van de KNMG.