wdh-dam
WDH-DAM Bel ons: 073 553 3341
DPA. dpa@wdh-dam.nl

Supervisie

Op het laatste NHG-congres werd duidelijk dat er veel verandert wat betreft de huisartsgeneeskunde: er is een dienstenstructuur met protocollen, basistakenpakketten, praktijkaccreditering, standaarden, welke ook patiëntparticipatie vereisen, en er dient meer samengewerkt te worden met bijvoorbeeld praktijkondersteuners. Daarnaast is er de nieuwe zorgverzekeringswet waarmee de politiek invloed wil hebben op onze honorering middels een dreigende DBC-geneeskunde.

Hoe geeft de nieuwe huisarts binnen de individuele arts-patiëntrelatie in de spreekkamer telkens weer nieuwe invulling aan al deze eisen en voorwaarden van buiten de beroepsgroep.
Gebleken is dat middels de methode groepssupervisie (in groepen van drie tot vier personen worden de persoonlijke ervaringen uitgewisseld en de mogelijkheid geboden daarvan te leren en nieuwe inspiratie op te doen) huisartsen beter toegerust worden of blijven om al deze verschillende eisen tegemoet te treden.

Regio ‘s-Hertogenbosch
Pat Nieuwenhuis

p.nieuwenhuis@ezorg.nl