wdh-dam
WDH-DAM Bel ons: 085 - 013 18 25
DPA. dpa@wdh-dam.nl

Multidisciplinaire training BLS / AED, woensdag 7 december 2022

Datum woensdag 7 december
Locatie Cultureel Centrum De Pas
Doelgroep Huisartsen, Praktijkassistenten, Aios, Verpleegkundigen, Baliemedewerkers van huisartsenpost
Organisatie Medac, HOV, WDH-DAM
Accreditatie 3 uur
Prijs

Inleiding

In overleg met de Huisartsenposten Oost-Brabant, WDH-DAM en Medac is deze training tot stand gekomen, omdat er behoefte was aan een multidisciplinaire BLS/AED training voor huisartsen, aios, physician assistenten, verpleegkundig specialisten, doktersassistenten / baliemedewerkers werkzaam op de huisartsenpost. Ook de SBOH (werkgever AIO) heeft positief gereageerd.

Hieronder treft u informatie aan over de inhoud van de training en het inschrijfformulier.

Uiteraard is er uitgebreid overleg met Medac en de Huisartsenpost geweest. Er zijn maar kleine groepen (maximaal 8 personen) in een grote ruimte.

De NRR heeft een protocol gemaakt waarin beschreven wordt hoe we o.a.  de BLS/AED veilig kunnen trainen. Opleidingsinstituut Medac kan daar goed aan voldoen. 

Zie ook https://mk0reanimatieral9rre.kinstacdn.com/app/uploads/2020/05/Brancheprotocol-BHV-EHBO-reanimatie-veiligheidscursussen-tijdens-covid-19-pandemie-1.pdf                                                                                                 

Leerdoelen

·    De deelnemer kent de AED- en BLS reanimatierichtlijnen 2015 en de relevantie voor zijn/haar taak als medewerker  van de huisartsenpost (huisarts / AIO / assistente)

·    De deelnemer kan deze reanimatievaardigheden adequaat uitvoeren                           

·    De deelnemer kan elke AED op snelle, veilige en efficiënte wijze bedienen

·    De deelnemer beheerst de hiervoor genoemde leerdoelen ook binnen de samenwerking met ander disciplines

·    Indien gewenst leert de hulpverlener beademen met Pocket Mask

·    Overdracht aan- en samenwerking met ketenpartners (ambulance, MKA, cardioloog)

In deze training wordt ingegaan op de gespecialiseerde (AIO) vaardigheden rondom de reanimatiebehoeftige patiënt.

Opzet training

·       Korte introductie, kennismaking, verwachting

·       Presentaties, BLS en AED gebruik door huisarts en hulpverleners     

·       Training BLS technieken in combinatie met diverse AED scenario’s

·       Evaluatie

Studiebelasting

Geen.

Accreditatie

Deze training is voor huisartsen voor  3 uur geaccrediteerd door de Federatie WDH-DAM, onder ID  475152. De Instellingsaccreditatie is afgegeven door het Accreditatiebureau Cluster 1 (ABC1) van de KNMG.

Voor AIO’S, physician assistents, verpleegkundig specialisten, doktersassistenten  / baliemedewerkers werkzaam op de huisartsenpost wordt een bewijs van deelname afgegeven.

DATUM 

Woensdag 7 december 2022  locatie Cultureel Centrum de Pas te Heesch

Ochtendgroep              : 09.30 uur tot ongeveer 12.00 uur

Middaggroep                : 12.30 uur tot ongeveer 15.00 uur

Uiterste inschrijftermijn training: 26 oktober 2022

NB.  De inschrijving gaat in volgorde van aanmelding!

Groepsgrootte

Per groep maximaal 8 personen.

Locatie

De training wordt  gegeven in Cultureel Centrum de Pas, Misse 4b te Heesch.

Docenten

Gecertificeerde NRR instructeurs, werkzaam op ambulance, trauma heli en/of gespecialiseerd verpleegkundige met ruime ervaring op spoedeisend gebied.

Kosten

De kosten van de training bedragen € 100,- per persoon (incl. cursus-, locatie-, catering-, accreditatie- en organisatiekosten). Als u aangesloten/werkzaam bent bij de huisartsenpost worden deze kosten vergoed.

Inschrijving

U kunt zich inschrijven door het inschrijfformulier zo volledig mogelijk in te vullen en te sturen naar Medac Life Support Training, bij voorkeur  per e-mail  info@medac.nu  of postadres: Westervoortseweg 99, 6827 AX  Arnhem. (Tel. Medac 026 - 442 75 98)

Canmeds:

Medisch handelen 40%

Samenwerking 20%

Communicatie 2%

Annulering 

Bij annulering 2 weken of korter voorafgaand aan de training dient het volledige cursusbedrag betaald te worden. U mag ook voor een plaatsvervanger zorgen.

Annuleringskosten worden niet door de HOV vergoed en komen derhalve voor rekening van de inschrijvende cursist.