wdh-dam
WDH-DAM Bel ons: 073 553 3341
DPA. dpa@wdh-dam.nl

Multidisciplinaire training BLS / AED, donderdag 10 december 2020

Datum donderdag 10 december
Locatie Cultureel Centrum De Pas
Doelgroep Huisartsen, Praktijkassistenten, Aios, Verpleegkundigen, Baliemedewerkers van huisartsenpost
Organisatie Medac, HOV, WDH-DAM
Accreditatie 3 uur
Prijs

Inleiding

Al geruime tijd bestaat de wens bij verschillende betrokkenen om de training BLS/AED multidisciplinair aan te bieden voor huisartsen, aios, physician assistenten, verpleegkundig specialisten, doktersassistenten / baliemedewerkers werkzaam op de huisartsenpost. Naar aanleiding hiervan is in overleg (Huisartsenposten Oost-Brabant, WDH-DAM en Medac) de organisatie van deze training tot stand gekomen. Ook vanuit de SBOH (werkgever AIO) is positief gereageerd op deze ontwikkeling. Door de training op deze manier te organiseren denken wij de kwaliteit van deze training te verhogen.

Hieronder treft u informatie aan over de inhoud van de training en het inschrijfformulier.

Uiteraard is er uitgebreid overleg met Medac en de Huisartsenpost geweest. Er zijn maar kleine groepen (maximaal 8 personen) in een grote ruimte.

De NRR heeft een protocol gemaakt waarin beschreven wordt hoe we o.a. de BLS/AED veilig kunnen trainen. Opleidingsinstituut Medac kan daar goed aan voldoen.

Zie ook: https://mk0reanimatieral9rre.kinstacdn.com/app/uploads/2020/05/Brancheprotocol-BHV-EHBO-reanimatie-veiligheidscursussen-tijdens-covid-19-pandemie-1.pdf                                                                                                 

Leerdoelen

·    De deelnemer kent de AED- en BLS reanimatierichtlijnen 2015 en de relevantie voor zijn/haar taak als medewerker  van de huisartsenpost (huisarts / AIO /assistente)

·    De deelnemer kan deze reanimatievaardigheden adequaat uitvoeren                    

·    De deelnemer kan elke AED op snelle, veilige en efficiënte wijze bedienen

·    De deelnemer beheerst de hiervoor genoemde leerdoelen ook binnen de samenwerking met ander disciplines

·    Indien gewenst leert de hulpverlener beademen met Pocket Mask

·    Overdracht aan- en samenwerking met ketenpartners (ambulance, MKA, cardioloog)

In deze training wordt ingegaan op de gespecialiseerde (AIO) vaardigheden rondom de reanimatiebehoeftige patiënt.

Opzet training

·       Korte introductie, kennismaking, verwachting

·       Presentaties, BLS en AED gebruik door huisarts en hulpverleners    

·       Training BLS technieken in combinatie met diverse AED scenario’s

·       Evaluatie    

Accreditatie

Deze training is voor huisartsen voor  3 uur geaccrediteerd door de Federatie WDH-DAM, onder ID  400299. De Instellingsaccreditatie is afgegeven door het Accreditatiebureau Cluster 1 (ABC1) van de KNMG.

Voor AIO’S, physician assistents, verpleegkundig specialisten, doktersassistenten  / baliemedewerkers werkzaam op de huisartsenpost wordt een bewijs van deelname afgegeven.

Datum 

Donderdag 10 december 2020  locatie Cultureel Centrum de Pas te Heesch

Ochtengroep              : 09.30 uur tot ongeveer 12.00 uur

Middaggroep              : 12.30 uur tot ongeveer 15.00 uur

Inschrijving mogelijk tot:  maandag 16 november 2020

NB.  De inschrijving gaat in volgorde van aanmelding!

Groepsgrootte

Per groep maximaal 8 personen.

Locatie

De training wordt gegeven in Cultureel Centrum de Pas, Misse 4b te Heesch

Docenten

Gecertificeerde NRR instructeurs, werkzaam op ambulance, trauma heli en/of gespecialiseerd verpleegkundige met ruime ervaring op spoedeisend gebied.

Kosten

De kosten van de training bedragen € 100,- per persoon (incl. cursus-, locatie-, catering-, accreditatie- en organisatiekosten). Als u aangesloten/werkzaam bent bij de huisartsenpost worden deze kosten vergoed.

Inschrijving

Inschrijven kunt u door het inschrijfformulier geheel ingevuld te sturen naar Medac Life Support Training, bij voorkeur  per e-mail  info@medac.nu  of postadres: Lovinklaan 1, 6821 HX  Arnhem.

Annulering 

Bij annulering 1 week of korter voorafgaand aan de training dient het volledige cursusbedrag betaald te worden. U mag ook voor een plaatsvervanger zorgen.

Annuleringskosten worden niet door de HOV vergoed en komen derhalve voor rekening van de inschrijvende cursist.