wdh

Districtsduodag 'Eerstelijns potpourri', 16 april 2019

Datum dinsdag 16 april
Locatie Huize Bergen
Doelgroep Huisartsen, Aios
Organisatie Federatie WDH-DAM
Accreditatie 6 uur
Prijs 210.00

Vindt ook plaats op 4 april 2019
Inleiding


Ook dit jaar heeft de programmacommissie gekozen voor onderwerpen waarmee jullie als huisarts regelmatig  worden geconfronteerd, maar die zelden tijdens scholing worden uitgelicht. Als huisarts worden we in voldoende mate geïnformeerd over chronische onderwerpen en daaraan gekoppelde pathologie. Een van de taken van de WDH-DAM is juist om scholing aan te beiden die het volledige werkveld van de huisarts bestrijken en waar meerdere competenties aan bod komen. 

Tijdens deze districtsduodagen hebben we niet voor een specifiek thema, maar juist voor heel uiteenlopende onderwerpen gekozen. Onderwerpen die zich regelmatig aandienen en om die reden zeker een platform verdienen. Verdieping rondom vragen en uitvoering vormt de basis tijdens de workshops en de plenaire voordrachten. Gezien de diversiteit van onderwerpen mogen we terecht spreken van een 'Eerstelijns Potpourri', die naar wij hopen een invulling kan geven aan mogelijk bestaande kennisleemtes.


Programma

08.30 - 09.00 uur    Ontvangst en inschrijving
09.00 - 09.05 uur    Welkom en korte inleiding
09.05 - 09.50 uur    Plenair: hr HPV uitstrijkje door Myram Duste 
09.50 - 10.30 uur    Plenair: non-evidence based geneeskunde, door Prof. Dr. Lukas Stalpers
10.30 - 11.00 uur    Koffie/thee pauze
11.00 - 12.30 uur    Workshopronde I
12.30 - 13.30 uur    Lunchpauze
13.30 - 15.00 uur    Workshopronde II
15.00 - 15.30 uur    Koffie/thee pauze 
15.30 - 17.00 uur    Workshopronde III
17.00 - 18.00 uur    Borrel 

Workshops

Workshop I: 'De mond niet vergeten' mondheelkunde bij ouderen

Bij een inventarisatie in het verpleeghuis bleek bij binnenkomst 80% van de mensen een matige tot slechte  mondgezondheid te hebben. Dit heeft consequenties voor kauwen, eten, spreken, lachen, knuffelen met dierbaren, maar ook voor de lichamelijke gezondheid, gezien de rol van een slechte mondgezondheid bij o.a. luchtweginfecties, exacerbaties COPD, slechte instelbare DM en hart- en vaatziekten. Een slechte mondgezondheid beïnvloedt het welbevinden in negatieve zin.
Wij dagen de huisartsen uit om eens een betere blik in de mond van hun oudere patiënten te werpen en willen ze in deze workshop leren waar ze dan op moeten letten.

Workshop II: 'Longgeluiden'

Luisteren naar de longen is dagelijkse routine voor de huisarts, maar niet altijd even gemakkelijk. Wat is het kenmerkende van een longgeluid? Wat is normaal en wat is afwijkend? Hoe klinkt bronchiaal ademgeruis en wat hoor je bij pleurawrijven? |En wat is de betekenis voor verdere diagnostiek en beleid? OM de auscultatoïre vaardigheden op te frissen gaan we in deze workshop aan de hand van casuïstiek en demonstratie-pop Sam luisteren naar diverse longgeluiden.

Workshop III: 'Juridische aspecten bij kwetsbare ouderen'

Is haar wil wel wet?
Ingegaan zal worden op, wanneer is iemand nog wilsbekwaam, waar moeten wilsverklaringen aan voldoen, wanneer is er nog sprake van  voldoende rijvaardigheid en hoe zit het nou 
met de niet reanimeren verklaringen. Tenslotte zal nog worden ingegaan op het inzagerecht voor patiënten (en familie) in het medisch dossier.


Locatie

Conferentie-/studiecentrum Landgoed Huize Bergen, Glorieuxlaan 1, 5261 SG  Vught.
Houdt u rekening met filevorming in en rondom 's-Hertogenbosch
  

Inschrijving

U kunt inschrijven middels de blauwe button boven of onderaan deze pagina. Maak bij het inschrijven gebruik van uw inlogcode. Indien u deze kwijt bent stuur dan s.v.p. een e-mail naar info@wdh-dam.nl, meestal ontvangt u dan nog dezelfde dag (maandag t/m donderdag) uw inloggegevens.
Inschrijving geschiedt op volgorde van aanmelding. Sluitingsdatum inschrijving 15 april 2019. Per e-mail ontvangt u een bevestiging van uw inschrijving, uw afgegeven machtiging en de factuur. Vergeet s.v.p. niet om uw IBAN rekeningnummer in te vullen. U bent pas ingeschreven als u een machtiging heeft afgegeven.. 
 

 Cursuskosten

·         WDH-leden € 210,- voor huisartsen en € 110,- voor aio’s.
·         Niet WDH-leden € 285,- 

De inning van de cursusgelden vindt uitsluitend plaats door middel van automatische incasso.

Annuleringsregeling  

Annuleren is uitsluitend schriftelijk mogelijk tot een week voor de aanvangsdatum. Wij berekenen u dan € 25,- administratiekosten. Bij latere annulering behouden wij ons het recht voor om de volledige cursuskosten in rekening te brengen. Natuurlijk kunt u zich, mits tijdig aan ons doorgegeven, laten vervangen door ene collega. 

Accreditatie

De Districtsduodag is geaccrediteerd voor 6* uur onder ID nummer 351693 van de instellingsaccreditatie Federatie WDH-DAM afgegeven door het Accreditatiebureau Cluster 1 (ABC1) van de KNMG.
*Voor de ingevulde en ingeleverde kennistoets ontvangt men nog 1 uur  extra accreditatie.